Бързи връзки: 0897 009 005 motobul-center@motobul.com

bp Vanellus Multi 20W-50

  • ACEA: Е2
    API: CG-4

Основни предимства:

  • Осигурява максимална защита на двигателя.
  • Осигурява до 30% по-чист двигател.

BP Vanellus Multi 20W-50 е минерално масло за тежконатоварени двигатели на камиони, автобуси и извън пътна техника от по-старо поколение, които вече са натрупали значителен пробег.   

Сулфатна пепел, % wt
1,25
TBN, mg KOH/g
10,0
Точка на възпламеняване, °С
242
Tочка на застиване, °С
-36
Вискозитетен индекс
131
Структурен вискозитет при -15°С, mPa.s
7 500
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm²/S
20,4
Кинематичен вискозитет при 40°С, mm²/S
183
  • Опаковки: