Бързи връзки: 0897 009 005 motobul-center@motobul.com

bp Vanellus Multi A 15W-40

 • ACEA: E5/ E7
  API: CI-4/ SL
  • CAT ECF-2
  • MAN M 3275-1
  • MB-Approval 228.3
  • Renault RVI RLD-2
  • Volvo VDS-3
  • Deutz DQC III-10
  • MTU Oil Category 2
  • CES - 20.076
  • CES - 20.077

Основни предимства:

  • Осигурява максимална защита на двигателя.
  • Намалява оперативните разходи.
  • Осигурява до 30% по-чист двигател.

BP Vanellus Multi A 15W-40 е висококачествено минерално масло за тежконатоварени двигатели на европейски, американски и азиатски производители. 

BP Vanellus Multi A 15W-40 e отличен избор за смесен транспортен парк с бензинови и дизелови двигатели. Не се прилага при изискване за нископепелни продукти (Low SAPs).

Сулфатна пепел, % wt
1,17
TBN, mg KOH/g
9,3
Точка на възпламеняване, °С
230
Tочка на застиване, °С
-39
Вискозитетен индекс
138
Структурен вискозитет при -20°С, mPa.s
6 700
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm²/S
14,7
Кинематичен вискозитет при 40°С, mm²/S
109,7
 • Опаковки: