Бързи връзки: 0897 009 005 motobul-center@motobul.com

bp Vanellus Max Eco 15W-40

 • ACEA: Е7/ E9
  API: CJ-4
  JASO: DH-2
  • RVI RLD-3
  • Volvo VDS-4
  • CAT ECF-3
  • Mack EO-O Premium Plus
  • Cummins 20081
  • MAN M 3275-1
  • Deutz DQC III-10LA

Основни предимства:

  • Предоставя по-дълги сервизни интервали.
  • Удължена експлоатация на филтъра за твърди частици (DPF).
  • Осигурява максимална защита на двигателя.
  • Намалява оперативните разходи.
  • Осигурява до 30% по-чист двигател.

BP Vanellus Max Eco 15W-40 е усъвършенствано полусинтетично масло за тежконатоварени двигатели от всички поколения, включително и тези, които са оборудвани със съвременни системи за контрол на вредните емисии.

BP Vanellus Max Eco 15W-40 се препоръчва от различни европейски производители, като MAN, Volvo и много други, които изискват нископепелни продукти (Low SAPS). 

Сулфатна пепел, % wt
0,97
TBN, mg KOH/g
9,8
Точка на възпламеняване, °С
226
Tочка на застиване, °С
-42
Вискозитетен индекс
138
Структурен вискозитет при -25°С, mPa.s
6 500
Кинематичен вискозитет при 100°С, mm²/S
15,5
Кинематичен вискозитет при 40°С, mm²/S
118,2
 • Опаковки: