Бързи връзки: 0897 009 005 motobul-center@motobul.com

BP

Масла за тежко натоварени двигатели

Серията BP Vanellus  е създадена, за да отговори на изискванията за употреба в тежко натоварените двигатели. От основните минерални масла до високотехнологичните синтетични масла – фокусът остава върху надеждността.

Постоянната експлоатация на транспортните средства е съпроводена с агресивното влияние на различни замърсители. Ако те не се неутрализират, се превръщат в отлагания, които намаляват ефективността и пречат на нормалната работа на двигателя.  

Новото BP Vanellus притежава технологията CleanGuard™, която защитава и запазва двигателя чист за по-дълго време. CleanGuard™ разчита на специфични компоненти, които дават съществени предимства:   

     • Предотвратява образуването на депозити.
     • Намалява загубата на качествените показатели.
     • Намалява износването на двигателя.

Чистите двигатели издържат и се движат по-дълго време.